Administrowanie mieszkaniem

W czym pomagamy administrując mieszkaniem?

Przygotowaniu mieszkania. Zaczynając od wnikliwej analizy okolicy lokalu, poprzez samo mieszkanie określenie wysokości czynszu za wynajem. Ustalenie sposobu poprawy warunków wynajmu do zmaksymalizowania zysku z mieszkania.  Przygotowanie oferty home-staging, fotografii profesjonalnej, wirtualnej wycieczki lub też krótkiego filmu.

Przygotowaniu oferty najmu.  Odpowiednie zdjęcia, odpowiedni opis mieszkania, dobre promowanie i wyróżnienie oferty na portalach.

Spełnieniu oczekiwań właściciela mieszkania. Ustalamy jakie zasady mają panować przy wynajmie, komu taką nieruchomości powierzymy, ilość osób w mieszkaniu, czy będą zwierzęta, określenie długości trwania umowy najmu

Poszukiwaniu i weryfikacją najemcy. Szukamy właściwej osoby, która zadba o powierzone jej mieszkanie, zapisami w umowie zabezpieczamy właściciela nieruchomości od ewentualnie wyrządzonych szkód.

Podpisaniu umowy najmu. Przekazujemy umowę zgodną z ustaleniami z właścicielem, na czas jaki wspólnie żeśmy określili dla nowego wynajmującego. Spisujemy liczniki, oraz dbamy o spisanie wszelkiego sprzętu jakie w mieszkaniu pozostaje.

 

 

Administrowanie mieszkaniem to:

– Nadzór nad mieszkaniem i dokonywanie niezbędnych napraw.

– Utrzymanie i zarządzanie kluczami.

– Czuwanie nad realizacją napraw oraz usunięcie awarii do których jest zobowiązany właściciel.

– Organizacja remontów, zawieranie umów z fachowcami, kontrola wykonania, rozliczenia. W przypadku możliwości uzyskania odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego, czuwanie nad całym procesem.

– Doposażenie mieszkania.

– Zapewnienie dostaw mediów.

– Reprezentowanie właściciela nieruchomości  u dostawców mediów.

– Przygotowanie dokumentów umożliwiających ubezpieczenie mieszkania.

– Comiesięczne wizytacje mieszkań, sprawdzenia porządku i czystości, sposobu użytkowania lokalu i wyposażenia.

– Comiesięczne pobieranie czynszu.

– Comiesięczne rozliczanie najemców za zużycia mediów , liczniki.

– Comiesięczne sporządzanie dla właściciela raportu z wpływów z najmu, zaległości, wydatków z tytułu opłat i napraw.

– Kontrolowanie terminowości wpłat, przygotowanie i doręczanie upomnień dłużnikom.

– Szybka reakcja na opóźnienia w płatnościach, naliczanie odsetek.

– Serwis sms w kontaktach z najemcami, przypominanie ponaglenia.

– Przed zakończeniem najmu dostarczenie najemcy pisemnej informacji o sposobie przygotowania mieszkania do zdania.

– Rozliczenie mediów na koniec każdego najmu.

– Prowadzenie działań windykacyjnych w razie takiej konieczności w porozumieniu z kancelarią prawną.

– Zapewniamy szybką obsługę rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, architekta, prawnika.

 

Ilość mieszkań

Prowizja za wynajem

Zarządzanie

Kwota dla najmu w wysokości  2000zł

1 mieszkanie

80% najmu

200 zł 

1600zł oraz 200zł/mc

2-3 mieszkania

70% najmu

180 zł

1400zł oraz 180zł/mc

4 mieszkania

60% najmu

150 zł

1200zł oraz 150zł/mc

 

Koszty dodatkowe:

– Home staging                   150zł/ za wizytę

– Przygotowanie mieszkania, sprzątanie

– Analiza cen rynkowych za wynajem

– Wycena czynszu dla lokalu

– Sporządzenie profesjonalnych zdjęć lokalu

– Wirtualna wizyta

– Protokół zdawczo- odbiorczy z fotografiami

Wyślij znajomemu